دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۴۱ ۶۲ ۱۹۸ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸
۹۶ ۱۲ ۷۲۴ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۱۵۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۸۶۲۴۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۷۲۴۱۲۹۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوی خدابنده لو ، کوی شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی هیدروشیمی

۰۱:۰۸:۱۴ ۱۳۹۸/۱/۲۰

محصولات جدید بازرگانی هیدروشیمی


فروش اکسید قلع-خرید اکسید قلع-قیمت اکسید قلع

فروش اکسید قلع-خرید اکسید قلع-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آب گریز

آب گریز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اوسمیم - اوسمیوم

اوسمیم - اوسمیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آمونیوم متا وانادات

آمونیوم متا وانادات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش آلومینا-خرید آلومینا-قیمت آلومینا

فروش آلومینا-خرید آلومینا-قیمت آلومینا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش دی اکسید سلنیوم-خرید دی اکسید سلنیوم

فروش دی اکسید سلنیوم-خرید دی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید سریم-خرید اکسید سریوم

فروش اکسید سریم-خرید اکسید سریوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش تری اکسید آنتیموان-خرید تری اکسید آنتیموان

فروش تری اکسید آنتیموان-خرید تری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سیلیس-خرید سیلیس-قیمت سیلیس

فروش سیلیس-خرید سیلیس-قیمت سیلیس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کربنات باریوم - کربنات باریم

کربنات باریوم - کربنات باریم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید زیرکونیوم ، نانو اکسید زیرکونیم

نانو اکسید زیرکونیوم ، نانو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نیتریت سدیم-خرید نیتریت سدیم-قیمت نیتریت سدیم

فروش نیتریت سدیم-خرید نیتریت سدیم-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید کروم

نانو اکسید کروم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید روی-خرید اکسید روی-قیمت اکسید روی

فروش اکسید روی-خرید اکسید روی-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نانو کلی- خرید نانو کلی ، قیمت نانو رس

فروش نانو کلی- خرید نانو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو نقره

نانو نقره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نانو اکسید مس- خرید نانو اکسید مس ، قیمت نانو اکسید مس )

فروش نانو اکسید مس- خرید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید روی

نانو اکسید روی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید آلومینیوم

نانو اکسید آلومینیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آلومینیوم قهوه ای

اکسید آلومینیوم قهوه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آلومینیوم آلفا و فیوز

اکسید آلومینیوم آلفا و فیوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو سیلیس

نانو سیلیس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نیترات کبالت-خرید نیترات کبالت-قیمت نیترات کبالت

فروش نیترات کبالت-خرید نیترات کبالت-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نیترات نقره

نیترات نقره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کاربید بور - بور کارباید

کاربید بور - بور کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تنگستن کارباید

تنگستن کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تیتانیوم کارباید

تیتانیوم کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید مولیبدن - خرید اکسید مولیبدن - قیمت اکسید مولیبدن

فروش اکسید مولیبدن - خرید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید تنگستن

اکسید تنگستن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید کبالت

اکسید کبالت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید بور

اکسید بور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آهن

اکسید آهن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید بیسموت

اکسید بیسموت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید کروم-خرید اکسید کروم-قیمت اکسید کروم

فروش اکسید کروم-خرید اکسید کروم-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید نیکل-خرید اکسید نیکل-قیمت اکسید نیکل

فروش اکسید نیکل-خرید اکسید نیکل-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید مس-خرید اکسید مس-قیمت اکسید مس

فروش اکسید مس-خرید اکسید مس-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش پنتا اکسید وانادیوم-خرید پنتا اکسید وانادیوم

فروش پنتا اکسید وانادیوم-خرید پنتا ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکسید آلومینیوم - خرید اکسید آلومینیوم - قیمت اکسید آلومینیوم

فروش اکسید آلومینیوم - خرید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش لیتارژ و سرنج-خرید سرنج و لیتارژ

فروش لیتارژ و سرنج-خرید سرنج ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سولفات مس-خرید سولفات مس-قیمت سولفات مس

فروش سولفات مس-خرید سولفات مس-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتنیوم

روتنیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اکتیو آلومینا-خرید اکتیو آلومینا-قیمت اکتیو آلومینا

فروش اکتیو آلومینا-خرید اکتیو آلومینا-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سولفات منیزیم-خرید سولفات منیزیم-قیمت سولفات منیزیم

فروش سولفات منیزیم-خرید سولفات منیزیم-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رنیوم

رنیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رادیوم

رادیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش دی اکسید منگنز-خرید دی اکسید  منگنز-قیمت دی اکسید منگنز

فروش دی اکسید منگنز-خرید دی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سولفات روی-خرید سولفات روی-قیمت سولفات روی

فروش سولفات روی-خرید سولفات روی-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش سود گرانول-خرید سود گرانول-قیمت سود گرانول

فروش سود گرانول-خرید سود گرانول-قیمت ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش اگزالیک اسید-خرید اسید اگزالیک - قیمت اسید اگزالیک

فروش اگزالیک اسید-خرید اسید اگزالیک ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0