دسته بندی ها
اطلاعات تماس
تلفن
۴۱ ۶۲ ۱۹۸ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸
۹۶ ۱۲ ۷۲۴ ۰۹۱۲ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۵۱۵۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۸۶۲۴۱ ۰۰۹۸
۹۱۲۷۲۴۱۲۹۶ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
ناصرخسرو ، کوی خدابنده لو ، کوی شهید کجوری ، پاساژ میثاق ، پلاک 4


       

لیست قیمت محصولات بازرگانی هیدروشیمی

۱۳:۰۰:۵۲ ۱۳۹۷/۱۱/۸

محصولات جدید بازرگانی هیدروشیمی


اکسید قلع

اکسید قلع...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آب گریز

آب گریز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اوسمیم - اوسمیوم

اوسمیم - اوسمیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آمونیوم متا وانادات

آمونیوم متا وانادات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
آلومینا

آلومینا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دی اکسید سلنیوم

دی اکسید سلنیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید سریم ،اکسید سریوم

اکسید سریم ،اکسید سریوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تری اکسید آنتیموان

تری اکسید آنتیموان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیلیس

سیلیس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کربنات باریوم - کربنات باریم

کربنات باریوم - کربنات باریم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید زیرکونیوم ، نانو اکسید زیرکونیم

نانو اکسید زیرکونیوم ، نانو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید تنگستن ( فروشنده نانو اکسید تنگستن ، قیمت نانو اکسید تنگستن )

نانو اکسید تنگستن ( فروشنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید کروم

نانو اکسید کروم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیلیکات زیرکونیوم

سیلیکات زیرکونیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید روی

اکسید روی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نانو کلی- خرید نانو کلی ، قیمت نانو رس

فروش نانو کلی- خرید نانو ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو نقره

نانو نقره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروش نانو اکسید مس- خرید نانو اکسید مس ، قیمت نانو اکسید مس )

فروش نانو اکسید مس- خرید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید روی

نانو اکسید روی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو اکسید آلومینیوم

نانو اکسید آلومینیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آلومینیوم قهوه ای

اکسید آلومینیوم قهوه ای...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آلومینیوم آلفا و فیوز

اکسید آلومینیوم آلفا و فیوز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نانو سیلیس

نانو سیلیس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نیترات کبالت

نیترات کبالت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نیترات نقره

نیترات نقره...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
کاربید بور - بور کارباید

کاربید بور - بور کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تنگستن کارباید

تنگستن کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تیتانیوم کارباید

تیتانیوم کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سیلیکون کارباید

سیلیکون کارباید...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید مولیبدن

اکسید مولیبدن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید زیرکونیوم - اکسید زیرکونیم

اکسید زیرکونیوم - اکسید زیرکونیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید تنگستن

اکسید تنگستن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید کبالت

اکسید کبالت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید بور

اکسید بور...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آهن

اکسید آهن...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید بیسموت

اکسید بیسموت...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید کروم

اکسید کروم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید نیکل

اکسید نیکل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید مس

اکسید مس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پنتا اکسید وانادیوم

پنتا اکسید وانادیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید آلومینیوم

اکسید آلومینیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکسید سرب (لیتارژ)- تترا اکسید سرب(سرنج)

اکسید سرب (لیتارژ)- تترا اکسید ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سولفات مس

سولفات مس...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
روتنیوم

روتنیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اکتیو آلومینا

اکتیو آلومینا...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سولفات منیزیم

سولفات منیزیم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رنیوم

رنیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رادیوم

رادیوم...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
دی اکسید منگنز

دی اکسید منگنز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سولفات روی

سولفات روی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سود گرانول

سود گرانول...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0