اکسید آلومینیوم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912


اکسید آلومینوم یک خانواده از ترکیب غیر آلی با فرمول شیمیایی Al2O3 است که این اکسید یک
اکسید آمفوتر مهم است .
اکسید آلومینیوم نام های تجاری منتوعی مانند
آلومینا ف کوراندوم و... دارد . نام های تجاری متنوع
اکسید آلومینیوم نشان دهنده ی گستره ی وسیع استفاده از این ماده در صنعت است. استفاده ی عمده از
اکسید آلومینیوم برای تولید فلز آلومینیوم است. اگر چه این ماده همچنین به عنوان ساینده (به خاطر سختی بالا) و به عنوان یک ماده ی دیرگداز (به خاطر دمای ذوب بالا) استفاده می شود.از جمله کاربردهای
اکسید آلومینیوم می توان به صنایع
پولیش ،
رنگ،
کاشی ،
سرامیک ،
نسوز ،
ساینده و .... اشاره کرد .