اکسید آهن


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

اکسید آهن یک ترکیب شیمیایی می باشد که از ترکیب اکسیژن با آهن درست می شود . اکسید آهن در چهاررنگ سیاه ، قهوه ای ، زرد ، قزمز وجود دارد .


اکسید آهن - فروش اکسید آهن - خرید اکسید آهن - قیمت اکسید آهن