اکسید بور


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

اکسید بور به رنگ سفید . ساختار کریستالی دارد ،
اکسید بور یکی از سخت ترین مواد باری کریستا شدن است که با سرعت کم و به صورت گرما زا در آب حل می گردد .از کاربردهای اکسید بور می توان به لنزهای نوری ، لنزهای تلسکوپ ، شیشه پزشکی ، کامپوزیت ، سرامیک و. ... اشاره کرد .


اکسید بور - فروش اکسید بور - خرید اکسید بور - قیمت اکسید بور