اکسید تنگستن


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

اکسید تنگستن با فرمول شیمیایی WO یک ترکیب شیمیایی با ظاهری زرد رنگ می باشد .


اکسید تنگستن - فروش اکسید تنگستن - خرید اکسید تنگستن - قیمت اکسید تنگستن