اکسید زیرکونیوم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912


اکسید زیرکونیوم (به انگلیسی: Zirconium dioxide) با فرمول شیمیایی ZrO2 یک ترکیب شیمیایی است. که جرم مولی آن 123.218 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید است. زیر کونیا به صورت اکسید خالص در طبیعت وجود ندارد. این ماده در کانی های با دولیت (baddelyite) وزیر کن (zircon) (Zrsio 4 ) وجود دارد. این دوکانی طبیعی منابع عمده ی تأمین کننده ی زیرکونیا هستند. گستردگی منابع زیر کن بسیار زیاد است اما این کانی خلوص کمتری داشته وازاین رواستفاده از آن نیاز به فرایندهای آماده سازی زیادی است


اکسید زیرکونیوم - فروش اکسید زیرکونیوم - خرید اکسید زیرکونیوم - قیمت اکسید زیرکونیوم