اکسید سریوم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

اکسید سریوم (Cerium Oxide) با فرمول شیمیایی CeO2 یک ترکیب شیمیایی با عدد پاپ کم 73963 است . شکل های ظاهری آن به رنگ های نخودی یا صورتی کم رنگ نی باشد ، که عمده مصرف آن در صنایع شیمیایی و پولیش می باشد .


اکسید سریوم - فروش اکسید سریوم - خرید اکسید سریوم - قیمت اکسید سریوم