اکسید قلع


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

 دی اکسید قلع یا  اکسید قلع یک ترکیب شیمیایی با ظاهری  سفید رنگ و فرمول شیمیایی SnO2 نامحلول در آب می باشد .از جمله مصارف  اکسید قلع می توان در صنایع شیشه سازی برای مات کردن شیشه ، در صنایع لعاب سازی از  اکسید قلع  برای پوشش دهی ظروف چینی مورد ، از کاربردهای دیگر  اکسید قلع می توان در صنایع پولیش می باشد که از ترکیب این محصول با ، اکسید سرب برای پولیش سطح شیشه استفاده می شود  و در آخر نیز در ساخت سنسورهای گاز از  دی اکسید قلع نیز استفاده می شود .


اکسید قلع - فروش اکسید قلع - خرید اکسید قلع - قیمت اکسید قلع