اکسید مس


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912


اکسید مس(I) (به انگلیسی: Copper(I) oxide) با فرمول شیمیایی
Cu2O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 10313194 است. که جرم مولی آن 143.09 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامدی با رنگ قهوه ای مایل به قرمز است. هر چند این اکسید به رنگ های بنفش ، زرد و نارنجی نیز بنابر روش سنتز و اندازه ی ذره مشاهده شده استمس (II) اکسید (CuO) یک ترکیب معدنیِ جامدِ
اکسید مس است که به نام تئوریت نیز شناخته می‌شود.