اکسید مولیبدن


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912


تری‌ اکسید مولیبدن یا همان  اکسید مولیبدن (به انگلیسی
Molybdenum trioxide) یک ترکیب شیمیایی است. شکل ظاهری این ترکیب، جامد زرد یا آبی روشن  است.


اکسید مولیبدن - فروش اکسید مولیبدن - خرید اکسید مولیبدن - قیمت اکسید مولیبدن