اکسید نیکل


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

 اکسید نیکل یک ترکیب شیمیایی معدنی با فرمول شیمیایی  NiO می باشد و قابل ذکر است که این ترکیب اکسیده  نیکل تنها اکسید پایدار از نیکل است. فرم کانی  اکسید نیکل "Bunsenite" بسیار نادر و کمیاب است و به عنوان  اکسید پایه فلزی پایه طبقه بندی می شود.چندین میلیون کیلوگرم در کیفیت های مختلف از این ماده، بطور عمده به عنوان واسطه در تولید آلیاژ های نیکل تولید شده است.پودر
نیکل در حرارت 400 درجه سلسیوس با اکسیژن هوا واکنش داده و اکسید نیکل (NiO) تولید می شود اما ساده ترین و موفقترین روش برای تولید  اکسید نیکل، تجزیه ترکیبات
نیکل تک ظرفیتی (II) مانند نیترات، هیدروکسید و یا کربنات توسط حرارت است که منجر به تولید پودر سبز روشن می شود. اکسید نیکل در صنایع شیمیایی زیادی مصرف دارد به مانند برنامه های کاربردی تخصصی که برای کاربردهای نسیتا خالص استفاده می شود، و بصورت عمده در تولید آلیاژ های خالص از نیکل که درصنعت سرامیک به مقدار زیاد مرود مصرف قرار می گیرد. گرمایش  اکسید نیکل با هیدروژن یا کربن و یا منواکسید کربن باعث احیاء
نیکل فلزی می شود؛ به منظور تولید نیکلیت "Nickelate"  اکسید نیکل را با اکسید سدیم و پتاسیم در دمای بالای 700 درجه سلیوس حرارت می هند.


اکسید نیکل - فروش اکسید نیکل - خرید اکسید نیکل - قیمت اکسید نیکل