اکسید کبالت


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

 اکسید کبالت (Cobalt Oxide ) یک ترکیب شیمیایی با ظاهری سیاه رنگ می باشد .


کاربردهای  اکسید کبالت :1- خوراک دام و طیور 2- صنعت ساخت سرامیک 3-استفاده آزمایشگاهى به عنوان کاتالیست و حامل کاتالیست و مواد فعال الکترود شیشه اى 4- رنگ چینى 5- رنگدانه هاى شیمیایى اکسیدانى 6- براى محافظت چشم 7- دما و سنسورهاى گاز براى صنعت نیمه هادى 8- ابر رسانا 9- تجزیه 10- جذب انرژى خورشیدى


اکسید کبالت - فروش اکسید کبالت - خرید اکسید کبالت - قیمت اکسید کبالت