تری اکسید آرسنیک


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

تری اکسید آرسنیک ( Arsenic Trioxide ) با فرمول شیمیایی As2O3 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاپ کم 261004 است که جرم مولی آن 197.841 گرم بر مول است .


تری اکسید آرسنیک - فروش تری اکسید آرسنیک - خرید تری اکسید آرسنیک - قیمت تری اکسید آرسنیک