دی اکسید سلنیوم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

 سلنیوم دی‌  اکسید یا  دی اکسید سلنیوم (به انگلیسیSelenium dioxide) با فرمول شیمیایی SeO2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 24007 است. که جرم مولی آن 110٫96 g/mol  می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی‌رنگ است.


دی اکسید سلنیوم - فروش دی اکسید سلنیوم - خرید دی اکسید سلنیوم - قیمت دی اکسید سلنیوم