هیدروکسید لیتیم


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

 هیدروکسید لیتیم یک ترکیب شیمیایی با فرمول LiOH  می باشد ، که معمولا به صورت آبدار 56.5 درصد می باشد .این ترکیب، بلورهایی سفید با ویژگی نم‌بینی دارد؛ در آب و اندکی در اتانول حل می‌شود. هیدروکسید لیتیم در قالب انیدروز و مونوهیدرات (LiOH.H2O) به صورت تجاری در دسترس است. هر دوی این مواد بازهایی قوی اند اما نسبت به هیدروکسیدهای فلزهای قلیایی ضعیف‌ترین اند.در تولید الکترولیت باتری، سرامیک، برخی سیمان‌های پرتلند و … کاربرد دارد. همچنین در رآکتور آب فشرده در کنترل خوردگی کاربرد دارد.


هیدروکسید لیتیم - هیدروکسید لیتیوم - فروش هیدروکسید لیتیم - خرید هیدروکسید لیتیم - قیمت هیدروکسید لیتیم