هیدروکسید کبالت


لطفا قبل از هرگونه خرید و فروش مواد شیمیایی ، نانو مواد ، اکسید فلزات و دیگر مواد شیمیایی تخصصی با ما مشورت نمایید :

تلفن همراه : 41 62 198 0912

هیدروکسید کبالت(II) (به انگلیسی: Cobalt(II) hydroxide) با فرمول شیمیایی Co(OH)2 یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 10129900 است. که جرم مولی آن 92.948 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر قرمز یا پودر سبز و مایل به آبی است.هیدروکسید کبالت در صنعت رنگ ، جوهر ، خشک کن رنگ و. ... مورد استفاده قرار می گیرد .


هیدروکسید کبالت - فروش هیدروکسید کبالت - خرید هیدروکسید کبالت - قیمت هیدروکسید کبالت